Doelstelling & Activiteiten

Doelstelling

De UMW Groep wil haar huidige portefeuille aan projecten en
panden in de nabije toekomst uitbreiden en optimaliseren door
aankoop van winkelvastgoed en door overname van vastgoedportefeuilles
en -vennootschappen in Nederland en Duitsland.

ACTIVITEITEN

De UMW Groep onderneemt de volgende activiteiten:

ACQUISITIE EN BELEGGING
Aankoop van winkelvastgoed en overnames van vastgoedportefeuilles en vennootschappen op
A1-locaties / voetgangerszones.

VASTGOEDMANAGEMENT EN EXPLOITATIE
De UMW Groep zorgt voor exploitatie en vastgoedmanagement van haar eigen portefeuille. De UMW Groep heeft verschillende samenwerkingsverbanden met derden en staat altijd open voor verdere uitbreiding hiervan.

PROJECTONTWIKKELING
De UMW Groep heeft verschillende klein- en grootschalige ontwikkelingsprojecten gerealiseerd en
heeft op dit gebied veel kennis opgebouwd. Dergelijke ontwikkelingsprojecten vereisen een professionele aanpak, waarbij vaak een visie op lange termijn vereist is. Voor alle activiteiten geldt dat de UMW Groep haar projecten en panden zorgvuldig selecteert. Locatie speelt daarbij een doorslaggevende rol. De groep richt zich in de eerste plaats op A1- locaties waaronder winkelcentra
en andere drukbezochte gebieden.